Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila v prvním čtení dne 1. 2. vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. Novela zpřesňuje povinnosti příjemců veřejné podpory. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.