Společník, jenž je zároveň jednatelem společnosti, musí protestovat proti rozhodnutí valné hromady, aby ho mohl napadnout soudně. Oprávnění nepodat protest dopadá toliko na osoby, jež jsou výlučně v postavení jednatele, člena dozorčí rady, či likvidátora. Protest musí být určitý a srozumitelný. Blíže neodůvodněný protest představuje neurčité, tudíž zdánlivé právní jednání. Číst celý judikát