Rozsudek NSS z 18. 12. 2015, sp. zn. 4 As 225/2015 (3363/2016 Sb. NSS)

I v přestupkovém řízení platí ústavně zaručené právo na obhajobu, včetně práva zvolit si obhájce, jehož výkon nelze omezit jen na dobu do zahájení ústního jednání. Správní orgán zde proto porušil toto právo obviněného z přestupku, když nereagoval na jeho žádost zvolit si obhájce učiněnou sice při třetím nařízeném ústním jednání, ale prvním, jehož se obviněný účastnil (z předchozích dvou se omluvil), a nehledě na ni pokračoval v ústním jednání, provedl dokazování a následně rozhodl ve věci samé.