Ústavně právní výbor projedná i návrh změny OSŘ, jejíž cílem je posílit procesní postavení správních orgánů rozhodujících ve věcech soukromého práva. Jelikož je rozhodování soudu formálně odděleno od předchozího řízení, správní orgán v současnosti nemá možnost své rozhodnutí obhajovat, případně se o žalobě ani nemusí dovědět. Celá zpráva