ObčZ stanoví, že členové volených orgánů kapitálových společností jsou povinni postupovat s péčí řádného hospodáře, tedy s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Je přesto vhodné nadále v rámci povinnosti postupovat s péčí řádného hospodáře rozlišovat mezi povinností loajality a povinností postupovat s potřebnými znalostmi a pečlivostí? Celý článek