Vláda ČR v minulých dnech schválila úsporný balíček, který má za cíl snížit schodek státního rozpočtu na 155,3 miliard korun. Dle ministra Janoty se jedná o souhrn celé řady opatření, která mohou být svým dopadem sice bolestná, avšak potřebná. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online