Vláda ČR dne 21. 12. schválila materiál Ministerstva pro místní rozvoj, který snižuje minimální předpokládané hodnoty nadlimitních veřejných zakázek a nadlimitních koncesních smluv. Schválený materiál tedy nově upravuje finanční limity pro účely zákona o veřejných zakázkách. Změna nabývá účinnosti 1. 1. 2010.  Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.