Dne 21. 12. schválila vláda ČR Koncepci romské integrace na období 2010-2013. Jedná se o strategický dokument, který obsahuje opatření směřující k vyrovnání šancí a vstupních znevýhodnění Romů, které jim brání plnohodnotně participovat na kulturním, společenském, ekonomickém a politickém životě většinové společnosti.  Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.