Poslancům byla dále rozeslána vládní novela zákona o svobodném přístupu k informacím, která s poukazem na zneužívání práva na informace posiluje pozici povinných subjektů. Návrh rozšiřuje důvody pro odmítnutí žádosti o informace, prodlužuje některé lhůty a zavádí možnost žádat zálohu na úhradu nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací. Celá zpráva