Autoři se zaměřují na příčiny nedostatečného využívání alternativních řešení trestních věcí a legislativní překážky, jak jsou vnímány aplikační praxí, a předestírají návrhy, které by mohly napomoci k jejich lepšímu využití. Jde též o příspěvek do debaty o podobě budoucího trestního řádu, v němž budou odklony nepochybně hrát významnou úlohu. Předplatitelé modulu Trestní právo si mohou přečíst i druhou část pojednání. Celý článek