Vláda též schválila novelu zákona o soudech a soudcích s ambicí zavedení jednotného a transparentního systému výběru soudců a soudních funkcionářů. Zájemci o funkci soudce budou muset po složení odborné justiční zkoušky vykonat roční odbornou přípravu justičního kandidáta. Institut justičního čekatele naopak zanikne. Celá zpráva