Nejvyšší soud se v projednávané věci zabýval několika změnami, které v řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku přinesla právní úprava účinná od 1. 1. 2014. Vedle významné změny týkající se posuzování věcné příslušnosti (blíže odůvodnění komentovaného rozhodnutí) se změnil i postup při přezkumu platnosti rozhodnutí orgánu spolku (pro spolkové právo nová pravidla v § 260 a 261 ObčZ). Číst celý judikát