Soudní dvůr dal za pravdu České republice a dalším státům, že rakouská právní úprava nepřiměřeně brání volnému pohybu služeb, jestliže na základě pouhého důvodného podezření z toho, že poskytovatel služeb usazený v jiném členském státě porušuje právní povinnosti, může být nařízeno příjemci služby pozastavit smluvní platby či složit jistotu, která by mohla přesáhnout částku, kterou by byl příjemce povinen zaplatit. Číst celý judikát