Komentované rozhodnutí je významné pro právní praxi tím, že dává jednoznačnou a snad již konečnou odpověď na tolik diskutovanou otázku tzv. souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace s pracovním poměrem. Rozsudek velkého senátu připouští, že smlouvu o výkonu funkce (případně tzv. manažerskou smlouvu) lze podřídit režimu ZPr. Jsou-li tímto krokem v praxi obvykle sledovány benefity ve prospěch členů statutárních orgánů obchodních korporací, pak je jednoznačné, že mezi tyto nemůže patřit zejména limitovaná povinnost k náhradě škody ani zvláštní ochrana při ukončování právního vztahu. Číst celý judikát