Ministryně spravedlnosti  Daniela Kovářová se v minulých dnech setkala s prezidenty Notářské komory ČR, Exekutorské komory ČR, Soudcovské unie a Unie státních zástupců. Hlavním tématem schůzky byly nejen aktuální otázky justice, ale také systémová témata dlouhodobého charakteru, která by mohla napomoci zlepšení chodu justice.

K jednání ministryně uvedla následující: „Shodli jsme se, že neformální setkání bylo pro všechny velmi užitečné a budeme jej opakovat. Podněty, které schůzka přinesla, považuji za velmi přínosné.  Dohodli jsme se například na rozšíření spolupráce justičních funkcionářů s ministerstvem spravedlnosti nebo na stážích soudních čekatelů na ministerstvu, které by měly přinést nové zkušenosti oběma zúčastněným stranám“.

Stejný postoj k jednání vyjádřili i zástupci komor, kteří navíc ocenili možnost otevřené a věcné neformální diskuse.