Podle Nejvyššího soudu nelze žalovaného zcela zbavit možnosti námitky započtení jako zákonem předvídané procesní obrany jen proto, že žalující věřitel proti pohledávce uplatnil racionální argumentaci. A to zejména, pokud pochybnosti o její existenci vyvolává toliko spornost právní kvalifikace. Čtenáři judikátu naleznou též odkaz na článek Josefa Šilhána, který se zaměřil na likviditu pohledávky jako kritérium pro možnost započtení. Číst celý judikát