Problematika dětských dlužníků opakovaně poutá pozornost veřejnosti. Poprvé se tak stalo v souvislosti s poplatky za komunální odpad, aktuálně jde zejména o dluhy vzniklé z přepravy prostředky veřejné dopravy bez platné jízdenky. Vedle toho autorský kolektiv věnuje pozornost také dluhům vzniklým ze smluv s mobilními operátory, s knihovnami a při přechodu nájmu bytu. V druhém díle pojednání se předplatitelé Beck-online dozví o zlepšovacích návrzích řešících především nedostatečnou ochranu práv nezletilých v soudních řízeních. Celý článek