Vláda schválila novelu školského zákona komplexně upravující model a hodnocení maturitní zkoušky. Povinná zkouška z matematiky, která má být zavedena s účinností od 1. 11. 2020, se opět ruší, neboť značná část žáků nemá dostatečné znalosti. Návrh čeká na projednání v 1. čtení. Celá zpráva