Zásada ne bis in idem se projevuje i zákazem dvojího přičítání téže okolnosti při ukládání trestu. Tomáš Gřivna a Hana Šimáňová ukazují, že toto pravidlo není důsledně dodržováno při zohledňování obecných přitěžujících okolností v případě majetkových trestných činů. Některá rozhodnutí tak zpřísňují trest např. za loupež proto, že se pachatel činu dopustil ze ziskuchtivosti. Celý článek