Soupis majetkové podstaty vyjevuje (často nepřesnou) představu insolvenčního správce o tom, co do majetkové podstaty patří. Insolvenční soudce Tomáš Jirmásek popisuje čtyři způsoby, jak lze věci ze soupisu majetkové podstaty „vyškrtnout“, a tedy se s nimi vypořádat jinak než obligátním zpeněžením. Článek představuje shrnutí části beckovského komentáře k insolvenčnímu zákonu, který vychází v těchto dnech. Celý článek