Prezident republiky podepsal rozsáhlou novelu zákona o obchodních korporacích řešící problémy například u vypořádacích smluv, druhů podílů a akcií, rozhodování per rollam či zákazu konkurence. Zefektivnění se má týkat vynucování povinnosti zakládat účetní dokumenty do sbírky listin obchodního rejstříku. Pro vícečlenné a.s. je zachována možnost jednočlenné správní rady. Senát do návrhu doplnil dispozitivnost ustanovení o výplatě obchodního podílu ve spol. s.r.o. Celá zpráva