Vládní návrh zavádí nové skutkové podstaty postihující divácké násilí a drogové přestupky. Dodržování omezujícího opatření budou kontrolovat též orgány Policie ČR a obecní policie. Dále se zmírňují kvalifikační požadavky na oprávněné úřední osoby, které vedou řízení o přestupku. Změny se dotknou také úpravy ochrany osobních údajů. Celá zpráva