Společné jmění manželů se tradičně těší velkému zájmu judikatury. Při rekodifikaci soukromého práva sice došlo k zachování institutu SJM, ale zásadní novinky v ObčZ (dispozitivnost, pojetí věci, superficiální zásada, nabývání od neoprávněného) nahlodaly použitelnost některých dosavadních závěrů, často převzatých již z bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Celý článek