Další novinkou z vládní dílny je implementace daňových předpisů EU, kterou se upravuje např. uznatelnost výpůjčních výdajů či podmínky osvobození od daně z přidané hodnoty při obchodování v rámci Evropské unie. Transponují se též pravidla pro uplatňování DPH u po sobě jdoucích dodání v řetězci. Celá zpráva