Zásada legitimního očekávání nebo též ochrana dobré víry či právní jistoty je dosti abstraktním pojmem, který zasluhuje bližší ujasnění. Souvisí například s otázkou, jak moc se občan může spoléhat na veřejně publikovaná výkladová stanoviska či přísliby správních orgánů. V nauce českého správního práva stojí základní zásady správního práva spíše stranou pozornosti, a proto autor přihlíží k nauce švýcarské, která na ně naopak klade velký důraz. Celý článek