Občanský zákoník rekodifikoval, kromě své klasické soukromoprávní materie, oblasti nové nebo oblasti, které se do něho vracejí, nebo ve svém znění používá výrazy, které jsou souběžně upraveny veřejným právem včetně práva Evropské unie. Jedná se zejména o sféru zdravotnictví, ochrany spotřebitele a pojištění. Celý článek