Příspěvek hledá odpověď na otázku, zda odhalování skutkového stavu v soudním řízení o návrhu na předběžné opatření podle § 74–77a OSŘ podléhá režimu prokazování, osvědčování, nebo oběma. V § 75c odst. 1 OSŘ se totiž hovoří o obou zmíněných režimech. Proč by však měl navrhovatel některé skutečnosti dokazovat a jiné jen osvědčovat? Celý článek